Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka     Nabízíme     Naši partneři     Reference     O naší společnosti      
Informační řízení  >   Procesní řízení  >   Projektové řízení  >    


Naše produkty směřujeme k jednomu společnému cíli, kterým je podpora efektivního a inovativního řízení firem, především v segmentu MSP (malých a středních podniků). Celé portfolio produktů, které vám nabízíme, postihuje klíčové pohledy na řízení podniku. Náš přístup lze pojmenovat zkratkou PPI - Procesy, Projekty a Informace. Ať už se rozhodnete zaměřit na jeden nebo všechny tři pohledy, jsme si jisti, že naše služby vám pomohou zlepšit vitalitu vaší firmy. I když je naše činnost úzce spojena s nástroji IT, jejím hlavním smyslem je podpora vašich cílů.


 

Řízení informací má podobný charakter jako řízení financí. Hlavním úkolem managementu je zajistit, aby bylo dostatečné množství informací v pravý čas vždy tam, kde jsou potřeba, aby se jimi neplýtvalo...více

 

 

 

Zvládnutí řízení procesů neboli BPM (Business Process Management) skýtá ohromné možnosti ve zvyšování efektivity a řízení změn.... více

 

 

 

 

Projektové řízení postihuje další významnou část aktivit firem, kterou nelze plně postihnout procesním řízením. Nakonec i procesní řízení nelze zavést jinak, než dobře řízeným projektem... více