Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka     Nabízíme     Naši partneři     Reference     O naší společnosti      


Proofing program
 

Proofing program je základní službou pro navázání spolupráce. Abychom mohli navrhnout optimální řešení, musíme nejprve provést průzkum organizace a základní analýzu. Jedná se o průzkum informačních potřeb, procesů a vybavení IT ve společnosti. Výstupem je doporučující zpráva, která zahrnuje především odpovědi na následující otázky:

·         Jaká je úroveň řízení informatiky?

·         Jaká je vybavenost IT s ohledem na potřeby odvětví a konkrétní společnosti?

·         Odpovídá TCO (celkové náklady na vybavení a provoz IT) současné úrovni?

·         Jak využíváme dostupné informační a IT zdroje?

·         Je informační strategie správná?

·         Můžeme zvýšit svou konkurenceschopnost bez větších investic?

Podíváme se na vaši společnost z nezávislého úhlu pohledu a poradíme vám, na které oblasti je potřeba zaměřit úsilí, aby informatika podpořila vaše obchodní úspěchy.


Další služby v této oblasti:

 

   Externí CIO                 Informační audit                  Informační bezpečnost                                                                     

 

Zpět