Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka     Nabízíme     Naši partneři     Reference     O naší společnosti      


Informační bezpečnost 

Podle závěrů společnosti Gallup, které jsou postaveny na 30-ti letém výzkumu zahrnujícím 17 miliónů zaměstnanců mnoha různých společností, spočívá úspěch firem především na míře angažovanosti zaměstnanců. Výzkum rozděluje zaměstnance do 3 kategorií:

o    Angažovaní - zaměstnanci, kteří pracují se zanícením a entusiasmem. Tito zaměstnanci posouvají celou organizaci vpřed, jsou iniciátory inovací a podílí se největší měrou na úspěchu.

o    Neangažovaní - průměrní zaměstnanci, kteří pracují bez zanícení a energie. Jsou to pracovníci, kteří nevyužívají plně svůj potenciál k práci a dosahování výsledků sloužících organizaci, pro kterou pracují.

o    Škodící - zaměstnanci, kteří jsou více než nespokojení v práci nebo na místě, kde pracují. Pracovníci, kteří aktivně maří práci ostatních spolupracovníků nebo jiným způsobem škodí organizaci, pro kterou pracují.

Po výpočtu průměru mezi zkoumanými organizacemi, byl zjištěn poměr kategorií vyjádřený uvedeným grafem.

Z těchto závěrů vyplývá, že pro většinu společností představují vlastní zaměstnanci mnohem větší riziko, než jakékoli vnější hrozby. V našem přístupu k řešení informační bezpečnosti se proto zaměřujeme především na tato rizika. To ovšem neznamená, že otázky vnější hrozby opomíjíme. Technické řešení, které stavíme na produktech společnosti Safetica Technologies, pokrývá jak problematiku vnějších, tak i vnitřních hrozeb. Zatímco ale řešení vnějších hrozeb je spíše technickou záležitostí, vnitřní hrozby jsou mnohem více manažerským problémem a z opačného úhlu pohledu představují ohromný potenciál pro zvyšování výkonnosti organizace.

Velmi důležitou součástí našich služeb je tedy analýza hrozeb, správná konfigurace bezpečnostního systému pro včasné zachycení neobvyklého chování a identifikace potenciálu zvýšení angažovanosti pracovníků.

Pomocí nástrojů Safetica Endpoint Security dokážeme jednak zvýšit aktivní bezpečnost na požadovanou úroveň a jednak nastavit monitoring a systém notifikací pro systematickou kontrolu činnosti zaměstnanců a odhalování nebezpečného chování. Nástroje Safetica Endpoint Security vynikají nejen úrovní kontroly a monitorovacího záznamu, ale také rozsáhlými možnostmi rozhraní pro vyhodnocení získaných dat o chování zaměstnanců. Jednoduchým způsobem tak získáváte přehled o tom, jak vaši pracovníci využívají pracovní dobu a dostupné nástroje a data.

 


Další služby v této oblasti:

 

    Proofing              Externí CIO            Informační audit                                                                                                 

 

Zpět