Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka     Nabízíme     Naši partneři     Reference     O naší společnosti      


Informační audit
 

Služba Informační audit představuje detailní zhodnocení vybraných aspektů informačního řízení. Pozornost auditora je standardně věnována následujícím oblastem:

· Úroveň řízení informačních potřeb

o    Znalost vlastních informačních potřeb

o    Schopnost a metody hodnocení informací

o    Způsoby získávání informací

o    Zabezpečení informací

o    Řízení změn

o    Dynamika

 

· Úroveň IT

o    Úroveň IT prostředí vzhledem k současným možnostem a situaci v daném segmentu

o    Míra pokrytí skutečných potřeb společnosti

o    Míra využití prostředků IT

o    Hodnota prostředků IT z hlediska firmy vs. náklady vlastnictví

 

· Úroveň lidských zdrojů

o    Úroveň znalostí s ohledem na současné IT prostředí

o    Bariéry ve využívání IT a informačních zdrojů

o    Potenciál pracovní síly pro další rozvoj

o    Motivační prvky a role informatiky

Konkrétní zaměření a hloubka auditu je obvykle dohodnuta v rámci přípravných schůzek.

 


 Další služby v této oblasti:

 

   Proofing                Externí CIO               Informační bezpečnost                                                                              

  

Zpět