Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka     Nabízíme     Naši partneři     Reference     O naší společnosti      


Implementace BPMS
 

Výběr správného nástroje pro modelování a simulaci procesů nebo uceleného řešení pro procesní řízení je klíčovým rozhodnutím. Je tedy potřeba si nejprve odpovědět na následující otázky:

·         Jaký je náš cílový záměr - chceme zmapovat současný stav a navrhnout optimalizaci nebo budeme pracovat na kontinuálním zlepšování?

·         Bude práce s procesy svěřena vybranému úzkému okruhu specialistů a ostatním bude prezentován statický model nebo budou procesy záležitostí všech úrovní pracovníků?

·         Vyžadují některé naše procesy určitý stupeň automatizace?

·         Chceme sledovat průběh našich procesů a měřit výkon

Naše služby nejsou závislé na jednom produktu a budeme velmi rádi, pokud se na nás obrátíte s důvěrou již ve fázi výběru optimálního řešení. Stejně tak vám rádi nabídneme rovněž následující služby:

·         Implementace vybraného nástroje - poskytneme zkušenosti s implementací SW aplikací a řešení a pomůžeme vám zajistit hladký průběh projektu. Můžeme převzít řízení projektu nebo jen zajistit konzultační podporu.

·         Konzultace a uživatelská podpora - zajistíme podporu uživatelům, jak z hlediska využití implementovaného řešení, tak z hlediska uplatnění příslušné metodiky procesního modelování a řízení.

·         Integrace nástrojů BPM do informačního prostředí - navrhneme a zrealizujeme optimální integraci vybraných nástrojů procesního řízení do celkového informačního prostředí společnosti.


Další služby v této oblasti:

 

    Modelování a optimalizace                        

     Zavedení BPM do organizace                                                                               

 

Zpět